Programes d’orientació i d'inserció laboral

Dinamització - Barcelona Activa

El servei té com a objectiu dissenyar, estructurar i implementar un nou model d'Espai de recerca de feina que combini:

  • L'auto ús, on les persones puguin, de manera autònoma, preparar les eines necessàries per a participar en els processos de selecció que identifiquin com a afins al seu perfil professional.
  • L'atenció individual, per acompanyar a les persones que ho demandin o per les seves circumstàncies ho requereixin, a definir i implementar un itinerari de recerca de feina efectiu i adaptat a les seves necessitats i objectius.
  • Les dinàmiques grupals, en grups reduïts, que fomenti les sinergies, la col·laboració i l'aprenentatge mutu a l'hora de definir un Pla d'Acció per a la recerca de feina i preparar la candidatura a processos de selecció concrets.