Programa d’inserció laboral (PIL)

 

UTE Fundació Mercè Fontanilles i Fundació Resilis

      

   

  Què són?

  El Servei de pisos per joves vinculats a programes d’inserció laboral (PIL) es defineix com un servei social residencial per a persones joves de 16 a 21 anys tutelades i extutelades per la Direcció General d’Atenció a la Infància i l’Adolescència.

  En paral·lel al servei residencial en pisos compartits i l’acompanyament educatiu, adaptat a les necessitats del jovent i amb l’objectiu d’afavorir la seva autonomia des del PIL el servei es complementa amb un programa formatiu i laboral propi de millora de les competències bàsiques, instrumentals i d’ocupabilitat per tal d’afavorir un itinerari formatiu i ocupacional òptim.

  Territori d'actuació

  Els territoris en els quals disposem de servei de PIL són els següents:

  • Bages
  • Ebre
  • Girona
  • Lleida
  • La Ribera
  • Riu Ter
  • La Segarra