Mediació Intercultural

 

El servei de mediació intercultural està destinat a menors internats en determinats centres de justícia juvenil amb el principi marc d’oferir una mediació intercultural que garanteixi la comunicació entre les parts per poder oferir als menors i joves la restauració dels fets delictius, evitar la reincidència i procurar la inclusió social, tot tenint en compte les famílies.

El servei es du a terme a través d’un mediador intercultural assignat a cada centre, essent aquests els CE Can Llupià, CE El Segre i CE L’Alzina, així com una coordinació del servei.

Dades presentades són acumulades durant els mesos de gener a juny de l’últim any:

 

Joves atesos

349

(347 nois · 2 noies)

 

Can Llupià                    L'alzina                    El Segre

160                       110                       70

 

 

Amb el suport de:

 

Servei de Mediació Intercultural: Col·laboració mitjançant contracte amb el Departament de Justícia establint com a drets i obligacions les especificades a les clàusules administratives i tècniques particulars per a la contractació del servei de mediació intercultural destinat a menors i joves interns en determinats centres educatius de justícia juvenil amb una vigència d’un any i 4 pròrrogues.