Instal·lacions

Aules de formació

A la Fundació Mercè Fontanilles disposem de 6 aules de formació en les quals impartim els cursos a les persones que es troben en una situació d'exclusió social i que necessiten ajuda per a la seva inserció laboral.

Espais comuns per a usuaris/es

Les zones comunes pels usuaris/es compten amb espais còmodes, un menjador per poder fer els àpats, un espai amb ordinadors i un projector.

Centre de gestió

Al centre de gestió es duen a terme reunions i tasques de gestió amb els centres vinculats i les entitats adherides a l'Associació Coordinadora Sinergia Social.

Despatxos d'atenció personalitzada

L'atenció als i les usuàries és un dels pilars fonamentals dels serveis que ofereix la Fundació Mercè Fontanilles. Per aquest motiu, comptem amb despatxos habilitats perquè els usuaris i usuàries que ho necessitin, puguin tenir una atenció personalitzada segons les seves necessitats.