Col·lectius

Infància, adolescència i joventut

Programes residencials i serveis d’atenció tècnica especialitzada per atendre les necessitats d’infants, adolescents i joves en situació de vulnerabilitat i risc d’exclusió social i de les seves famílies.

Persones amb tractament per drogodependència

Atenció especialitzada per a la deshabituació del consum de drogues i acompanyament dels processos d’inserció social.

Persones afectades per VIH/Sida

Programa de suport residencial i acompanyament socioeducatiu amb l’objectiu de facilitar el pas a la vida autònoma de les persones afectades.

Persones que compleixen mesures judicials

Unitats de convivència alternativa al règim penitenciari i seguiment educatiu, que facilita els processos de reinserció. Serveis de mediació intercultural en centres educatius de Justícia Juvenil. Veure més

Diversos públics, serveis d’inserció laboral i sensibilització

Programes d’orientació laboral, formatius i professionalitzadors adaptats a les necessitats de diferents col·lectius per una millora d’oportunitats i de l’ocupació.

Persones en situació o risc d’exclusió social

Persones grans en situació de dependència o risc social. Persones amb problemes de salut mental.